Lorem Ipsum er rett og slett en fylltekst som brukes av trykkeri- og typografibransjen. Lorem Ipsum har vært bransjens standard fylltekst, helt tilbake til 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok. Det har overlevd ikke bare fem århundrer, men også spranget i elektronisk typografi, gjenværende i det vesentlige uendret.