Oppdatering fra Costa Club

Vi vil informere deg om at etter implementeringen av Costa Sikkerhetsprtokol - en protokoll som beskytter helsen din - om bord på noen cruise, kan Costa Club-fordelene dine variere midlertidig, og noen få er kanskje ikke tilgjengelige.