Reis trygt med Costa

Fra mannskap til gjester, havner til skip, ombordstigning til ilandstigning, vi beskytter helsen og sikkerheten din for å sikre at du har en fredelig ferie.
Vi jobber for tiden med Cruise Lines International Association (CLIA), vårt helse- og sikkerhetsteam og en gruppe uavhengige vitenskapelige eksperter, for å utvikle våre nye skreddersydde driftsprosedyrer for å svare på COVID-19-situasjonen, i samsvar med nasjonale og internasjonale helseforskrifter.

1. NETTJENESTER FOR GJESTENE VÅRE

Vi designer de beste teknologiske og digitale løsningene på land og ombord for å sikre maksimal sikkerhet i samhandlingen mellom gjester og mannskap.

ONLINE INNSJEKKING


Vi skal tilby en innsjekkingstjenest
på nett som trygt og enkelt kan brukes hjemme, slik at du unngår køer og begrenser kontakten med ansatte på ombordstigningsterminalen.

MANDATORISKE SPØRSMÅL

Før ombordstigning, kontrollerer vi helsen til alle våre passasjerer ved å be dem om å fylle ut et obligatorisk spørreskjema om sertifisering på nett om deres helsetilstand.

DIGITISERING AV LIVET PÅ STYRET

Vi skal tilby muligheten til å bestille alle cruiseopplevelser på nett på forhånd via MyCosta. Livet ombord blir enklere og mer interaktivt ved hjelp av Costa-appen, interaktive skjermen ombord og bruk av QR-koder, for en sikker og avansert cruiseopplevelse.

2. SIKKERHETSPROSEDYRER PÅ TERMINALEN

Under ombordstigning og ilandstigning skal vi iverksette viktige sikkerhets- og forebyggende tiltak for alle våre gjester og mannskap.

KONTROLL AV KROPPER TEMPERATUR


Vi skal måle kroppstemperatur ved hjelp av varmeskannere på alle passasjerer, mannskap og besøkende når de går ombord i skipet.

NBESKYTTELSESREGLER


Alle blir pålagt å bruke personlig beskyttelsesutstyr på terminalen: gjester må bruke maske.

 

3. SOSIAL DISTANSERING

Vi skal følge strenge sikkerhetsprotokoller for å sikre sosial distansering slik at samhandling kan skje innenfor fullstendig sikre rammer, også på innsiden av skipet.

REDUSERT KAPASITET PÅ SKIPET 


Den maksimale passasjererkapasiteten reduseres for å legge til rette for sosial distansering mellom gjestene.

GJENNOMGANG AV OFFENTLIGE OMRÅDER


Redusert kapasitet og tilgangskontroll i underholdnings- og hvileområder: offentlige områder omstruktureres i henhold til reguleringene.

SIKKERHETSSKILT
 

Installeres i alle områder for å minne folk på behovet for å opprettholde sosial distansering.

4. DESINFISERING AV INTERNE OMRÅDER

Protokoller for hygiene ombord vil ytterligere strammes inn på alle skipene våre, basert på helsestandarder som er godkjent av Verdens helseorganisasjon.

DESINFISERING AV OVERFLATER OG OFFENTLIGE OMRÅDER 


Desinfisering av overflater og offentlige områder: offentlige områder på innsiden av og utenfor skipet skal desinfiseres flere ganger daglig ved bruk av antivirale desinfeksjonsmidler. Felles toaletter desinfiseres oftere.

SPESIFIKKE PRODUKTER


Vi skal bruke spesifikke og svært effektive teknologier og produkter for å rengjøre og desinfisere alle overflater og møbler.

DESINFEKSJON AV KABIN


Kabiner vil kun overleveres til gjester etter at en desinfeksjonsbehandling mot virus er gjennomført. Kabiner rengjøres og desinfiseres hver dag.


 

5. SIKKERHETSENHETER

Vi skal tilby alle våre gjester, mannskap og leverandører sikkerhetsenheter gjennom hele oppholdet ombord, som kan brukes ombord og på land.

SIKKERHETS- OG DESINFISERINGSENHETER FOR ALLE GJESTER OG MANNSKAP


Det vil alltid være mange desinfiseringsdispensere tilgjengelig på terminalen og på i hovedområder på skipet. Vi skal også tilby masker under hele oppholdet, dersom dette ønskes. 

BESKYTTELSE OMBORD


Alle besetningsmedlemmer vil være utstyrt med nødvendig verneutstyr, i samsvar med italienske forskrifter, for å utføre sitt arbeid med de beste helsegarantier.

BESKYTTELSE UNDER EKSKURSJONER


Bussene våre desinfiseres etter hver bruk og sosial distansering garanteres gjennom redusert kapasitet. Videre bruker alle turguidene beskyttelsesmasker, slik at du trygt kan oppdage de vakreste stedene.

6. SIKKERHETSPROTOKOLLER FOR MANNSKAPET

Vi skal stramme inn og perfeksjonene hygieneprotokollene som følges av mannskapet vårt.

DAGLIG SCREENING


Mannskapet vårt vil bli pålagt å gjennomføre skanning av kroppstemperatur ved begynnelsen av hvert skift.

SPESIFIKK OPPLÆRING TIL MANNSKAPET

Vi skal gi spesifikk opplæring til mannskapet i samsvar med sikkerhetsprotokollene og -praksiser, i samsvar med helseforskriftene.
 

7. TRYGG CATERING

Mat- og drikke-tjenester vil bli tilpasset dagens situasjon ved ytterligere skjerping av sikkerhets- og kontrolltiltakene.

DISTANSERING Det skal sikres tilstrekkelig plass mellom stoler rundt bord, og selve bordene, slik at måltider kan spises i full sikkerhet. Videre planlegges tilgangen til hovedrestaurantene på forhånd for å unngå trengsel.

DET VIL KUN VÆRE BORDTJENESTER


Det vil kun være bordtjenester, både til måltider og drikke, som serveres eksklusivt av mannskapet vårt.

MATSIKKERHET


Som alltid skal vi følge de strengeste sikkerhetsprodokollene for innkjøps- og håndteringsprosedyrer for produkter.

8. LEGETJENESTER OMBORD OG PÅ LAND

Alle Costa-skip er utstyrt med et medisinsk senter med profesjonelle leger og eksperter, kvalifisert helsepersonell som kontinuerlig oppdateres om helseprotokoller og -standarder for å forebygge spredningen av COVID-19. Helsen til våre gjester og ansatte er vårt største prioritet.

Finn din cruisereise